25 000 € по МЛАД ФЕРМЕР

  • 0

25 000 € по МЛАД ФЕРМЕР

Предстои да бъде отворена подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

Допустими са кандидатите до 40 навършени години, започнали да се занимават със селскостопанска дейност с не-повече от 18 месеца назад, с НАЛИЧНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО между 8000 € и 16000 € СПО (около 15-30 дка зеленчук на открито, или 15-20 дка овошки, или 2-3 дка оранжерии, или 200 овце или 150 кози или 15 крави… или комбинация). Стойността на субсидията е 25 000. €,като първото плащане, в размер на 12 500 €, е при одобрение, а вторите 12 500 €- след третата година при правилно изпълнение на целите, заложени в бизнес плана. С тази мярка се дава възможност на млади хора да развият своите стопанства.