кои сме ние

Ние сме консултантска фирма, специализирана в подготовката и управлението на проекти по европейските програми, насочени към селското стопанство

 

Нашата мисия е да подпомогнем ефективното усвояване на европейски фондове чрез предлагане на различни консултантски услуги за Българския фермер, земеделски производител, за бизнеса и местните власти. Основните дейности включват идентифициране на проекти, тяхното разработване, финансово и административно управление, както и предоставяне на съответното обучение и информационни услуги. Като допълнителна дейност, се фокусираме и върху разпространение на знания и най-добри практики в областта на програмите и проектите, финансирани от Европейския Съюз.

Станимир Кинигополус

Управител

Станимир Кингополус е завършил магистърска степен със специалност “ Европейски експерт по земеделие и Развитие на селски райони“ в Аграрен Университет- Пловдив. Притежава и икономическа диплома за бакалавър със специалност „Бизнес Администрация“

Има 8 години над 500 проекта опит и като експерт в Пловдивската Дирекция на Държавен фонд Земеделие, в сферата на проектни предложения, финансирани от Европейския съюз и управлението им. Разглеждане, анализиране и вземане на решение за предоставяне финансово подпомагане за земеделски стопани; микро, малки и средни предприятия; сдружения с не-стопанска цел, както и общини по мерките от Програмата за развитие на селските райони.