Кандидатствай до Септември по мярка 6.3, вземи 30 000 лв

През Август и Септември се продължава приема по Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, със субсидия 30 000 лв.

Мярката е подходяща за регистрирани земеделски производители, започнали си да се занимават със селскостопанска дейност преди 31.12.2018 и разполагащи с около 10-15 дка зеленчук на открито, или 10-15 дка овошки, или 1-1,5 дка оранжерии, или до 120 кошера или до 100 овце или 70-80 кози или 7-8 крави… или комбинация. Приемът предстои през лятото на 2019 г., следващ прием може да има някъде през 2022-2023 г.
Приоритет вземат стопанствата с плодни овошки и ягодоплодни, зеленчукопроизводители, оранжерийни производители,производители от сектор и „Етерично – маслени култури“, животновъди с овце, кози, говеда, свине, някои видове птици, пчелни кошери. Приоритет взимат и стопанства, намиращи се на територията на планински райони, както и производители с интереси към биологичното производство
Първото плащане, в размер на 10 000 €, е при одобрение, а вторите 5000 €- след третата година при правилно изпълнение на целите, заложени в бизнес плана.

За консултация и подготовка на проект:

Киниконсулт- https://www.facebook.com/KiniConsult

0888357703- Станимир Кинигополус