ПРОЕКТИ ЗА НОВА ТЕХНИКА ЗА МАЛКИ СТОПАНСТВА, С ОБЛЕКЧЕНИ УСЛОВИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ.

Кандидатствайте по Мярка 4.1.2 , купете си нова техника и си върнете до 80 % от извършения разход, възстановете обратно до 50 000 лв.
Мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по ТП за развитие на малки стопанства“ е инвестиционна мярка, предназначена за малки земеделски стопанства.
Мярката има за цел да подпомага малки земеделските производители, основно от секторите ЖИВОТНОВЪДСТВО, ОВОЩАРСТВО, ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО,ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ И МЕДИЦИНСКИ КУЛТУРИ и ПЧЕЛАРСТВО.
Предвижда се подпомагане на разходи за инвестиции в нови машини, оборудване, съоръжения,изграждане ремонт и подобряване на недвижимо имущество,общи разходи по проекта.
Дялът на съ-финансиране може да стигне до 80%
Размера на финансиране за един проект е между 5 000 и 50 000 лв,
Допустими за финансиране са проекти на кандидати, чийто стопанства са с икономически размер между 6000 и 8000 СПО ( около 10-15 дка зеленчуци или овошки, около 1-2 дка оранжерии с зеленчуци, 70-100 бр. кози или овце, 5-7 крави, 100-130 пчелни семейства, 20-30 дка маслодайна роза или 80-90 дка лавандула….).


За повече информация можете да посетите нашата Фейсбук страница: https://www.facebook.com/KiniConsult/