КиниКонсулт ще Ви осигури достъп до безвъзмездно финансиране

Всяка година, в България, в сферата на селското стопанство, се разпределят по около два милиарда лева, под формата на различни финансови инструменти за подпомагане. Тези пари са тук, те съществуват, реални са и всяка година няколко десетки хиляди души получават достъп до тях. Мисията на КИНИКОНСУЛТ е да направи достъпа на тези средства до вас лесен и безпрепятствен, да ви съдействаме и помогнем да преодолеете различните бюрократични препятствия, като в крайна сметка Ви осигурим достъп до Европейско Финансиране.